– Det er en grunnleggende ­verdi i Norge at menn og kvinner på ­likeverdig vis kan ha makt og innflytelse. SV vil vurdere å ­stille krav om en kvinneandel i styrene til trossamfunns som mottar statsstøtte, sier Bård Vegar Solhjell.