– Jeg tror denne saken er veldig skadelig for Arbeiderpartiets omdømme som likestillingsparti.