Kan politikere gjøre jobben sin selv om de ikke har sitt på det tørre, moralsk sett, på ­privatfronten? Dette spørsmålet ble stilt i 2011, og igjen i 2017. ­Undersøkelsen fra Public Religion Research Institute (PRRI) viser at langt flere i dag mener at politikere kan utføre sine plikter på en etisk korrekt måte, selv om de har gjort noe umoralsk personlig. 30 prosent mente det i 2011. Seks år senere er tallet dramatisk endret. Nå mener hele 72 prosent dette. Det er de hvite, evangelikale kristne som i aller størst grad har skiftet mening, ifølge undersøkelsen.