Så langt i år har over 900 barn kommet alene til Norge, for å søke asyl. Toppen har vært i mai og juni, da det kom over 300 hver måned. Mange er under 15 år. Den yngste som har kommet alene i år er en elleve år gammel gutt fra Afghanistan. Også barn helt ned i 10-årsalderen har kommet ifølge med eldre, men likevel mindreårige søsken.