– Dette er en ny måte å spørre om gudstro, som ikke har vært gjort i Norge, sier Pål Ketil Botvar, forsker ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).