Det handler om en av de mest kjente sakene om blasfemi i verden i nyere tid. Etter at Asia Bibi i november 2010 ble dømt til døden for angivelig å ha spottet profeten Muhammed, engasjerte guvernør Salman Taseer i Punjab-provinsen seg for å benåde henne. Samtidig etterlyste han i et TV-intervju en kritisk gjennomgang av landets blasfemilovgivning.