Svenska kyrkan vedtok før jul at den skal bli klimanøytral innen 2030. I Norge sier Kirkerådet at det kan bli vanskelig å få til noe lignende i Norge, fordi det ikke er kultur for å gi pålegg til de kirkelige fellesrådene. Men fungerende preses for biskopene, Atle Sommerfeldt, ønsker at biskopene lager et brev tilsvarende de svenske biskopenes, og får fart på en sak om klimanøytralitet til Kirkemøtet i 2021.

Biskop Ingeborg Midttømme tror det er forskjeller i hvordan ulike deler av Den norske kirke ser på klimaspørsmål og eventuelt et mål om at kirkens skal redusere egne utslipp ned mot null innen 2030, slik Svenska kyrkan har satt seg fore. Midttømme tror ikke det handler om man ­tilhører et stort eller lite fellesråd.

– Det kan handle mer om hvor man befinner seg i landet, eller mellom områder i ulike­ landsdeler. Jeg vet at det er ­kirkemedlemmer her i mitt eget ­bispedømme som ikke er glade for mitt engasjement og synes biskopen er altfor politisk, sier Møre-biskopen.

Hun har deltatt på flere av FNs klimatoppmøter og uttalt seg om klima som biskop og medlem av styringsgruppen for Kirkemøtets prosjekt Skaperverk og bærekraft.

Påvirker alle

Hun tror det kan være en fordel å bruke andre ord også.

– Hvis vi kaller det klimasak, er det mange som tenker på det som en særinteresse. Men dette handler om vår felles fremtid og livsgrunnlaget. Det som skjer ett sted i verden, påvirker resten av verden. Det å si at vi er en del av et stort bilde med alle de ­konsekvenser det får, er ­viktig, sier hun.

I Midttømmes bispedømme har mange jobber som springer ut av norsk utvinning av olje og gass. Derfor er hun opptatt av å snakke om hvordan teknologien som er brukt i olje og gass kanskje kan brukes til å skape fornybar energi som kan gi andre arbeidsplasser og være framtidsrettet på en annen måte enn ­dagens jobber i oljenæringen.

– Ingen vil ta fra hverandre arbeidsplassen, men kanskje er livsgrunnlaget vårt avhengig av at vi skaper andre arbeidsplasser, sier hun.

Ønsker egen sak

Midttømme støtter fungerende preses for biskopene i at det er naturlig at Kirkemøtet i 2021 får på bordet en sak om kirken skal vedta et mål om å bli klimanøytral innen 2030 slik Svenska kyrkan vedtok før jul.

Men hun mener at en slik sak i 2021 ikke er til hinder for at årets kirkemøte diskuterer spørsmålet i forbindelse med saken om Den norske kirkes diakoniplan. Midttømme mener klima må være en integrert del av tenkningen om diakoni.

Viktig signal

– Men jeg hilser veldig velkommen en egen sak til Kirkemøtet i 2021. Jeg mener det er viktig at Sommerfeldt som konstituert preses sier at dette må på agendaen om et år, sier Midttømme.

LES MER:

Med denne planen skal Svenska kyrkan ha netto null utslipp om ti år. Vanskelig i Norge, mener Kirkerådet

Sommerfeldt mener Den norske kirke kan sette mål om klimanøytralitet innen 2030: – Vi har fortsatt tid

Kirkeverge og fellesrådsleder ønsker at kirka skal sette seg hårete mål