Fredag, på den internasjonale jentedagen, legger regjeringen fram en ny strategi for Norges innsats mot skadelige skikker som kjønnslemlestelse, barneekteskap og kjønnsutvelgelse.