– Mange har inntrykk av at en imam er en skummel person bak høye dører i en moské som formidler konservative tanker – eller at hans tanker vil være uforenlige med akademia. Derfor er det viktig at vi har en imam som er samlepunkt for oss muslimske studenter, på samme måte som man har en studentprest nå.