Det praktisk-teologiske seminar (PTS) ved Universitetet i Oslo har fram nå vært organisert direkte under Kulturdepartementet. I april sendte imidlertid departementet ut et forslag om at Det teologiske fakultet (TF) ved Universitet i Oslo skal ta over PTS.