– Den norske kirke er om mulig enda mer avhengig av offentlige tilskudd enn oss, men vi kommer på en god andreplass. Sammenligner vi oss for eksempel med de kristne frikirkene, så har de en mye høyere egenfinansiering. Ja, for dem er den offentlige støtten «bare lommerusk». Vi er helt avhengig av offentlig støtte. Samtidig går andelen egenfinansiering jevnt nedover, sa Human-Etisk Forbunds økonomisjef til Fritanke.no i høst.