«Nylund skole i Stavanger forbyr elevene å synge Deilig er jorden. Ord som ‘jul’ og ‘nisse’ er fjernet fra kjente julesanger. ... Krenkelser er forbeholdt våre nye landsmenn».