– Det er slitasje på mange av de venstreorienterte regimene i Latin-Amerika. En del av presidentene har sittet lenge, og de klarer ikke skape den entusiasmen folket trenger, sier Benedicte Bull, professor ved senter utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo (UiO).