Under helgens landsmøte på Gardermoen skal et utsatt drama om bioteknologi fra fjoråret få sin ende: En storresolusjon om temaet ventes å splitte partiet. Et foreslått nei til eggdonasjon antas å bli til ja.