Petter Gottschalk er professor på BI og har studert mange varslingssaker. Et typisk trekk han ofte ser ved varslere, er at de får et stort behov for oppmerksomhet og å snakke med noen. Det kan være slitsomt å forholde seg til for en leder, men er nødvendig, mener han.