Dette til tross for at de møter langt færre juridiske hindre enn kvinner i andre deler av verden. Det viser en gjennomgang av all forskning og data publisert på engelsk mellom 1993 og 2014 – til sammen 38 artikler.