– Er det å være kortvokst et avvik som må helbredes? Hvorfor er det nødvendig? Kan man ikke leve fullverdige liv selv om man er lav av vekst? spør forskerne Anna Rebecca Solevåg og Øyvind Hadland ved VID vitenskapelig høgskole i en kronikk i Vårt Land.