Søndagens ulykke skjedde på Koshe-fyllingen i utkanten av den etiopiske hovedstaden, der rundt 150 mennesker var ute for å plukke søppel.