• Asylsøkere skal få matkuponger i stedet for penger