Den norske kirke har i etterkrigstiden vært gjennom en av de mest omfattende omstillingsperioder i norsk kirkehistorie. Ikke siden reformasjonen har kirken i Norge forandret seg så mye. Den norske kirke er ikke lenger en del av et statlig religionsvesen, men en selvstendig, selvstyrt folkekirke - og én blant mange tros- og livssynssamfunn