– Tros- og livssynsfrihet er under press internasjonalt. Religiøse minoriteter diskrimineres og forfølges. Derfor trapper vi opp innsatsen.