I dag har Norge 25 abortnemnder, eller primærnemnder. Det betyr at siden helseminister Bent Høie (H) gav ­beskjed om kraftige kutt i 2017, har det forsvunnet ti. Disse er igjen: