Nyheter

Bakgrunnen for reaksjonen er stortingsrepresentant Jenny Klinges (Sp) utspill torsdag, der hun uttalte at dersom jøder og muslimer fortsetter å omskjære guttebarn, kan de forlate landet.

– Jeg synes det er en ganske hårreisende uttalelse. Vi snakker om folk som har bodd i Norge i generasjoner og tradisjoner som går langt tilbake. Dette er en «oss og dem» - tankegang som er skremmende og voldsom. Vi snakker om norske borgere her. Vi kan jo ikke deportere folk, eller bruke retorikk som handler om dette, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Klinge var klar i sin tale.

– Hvis de mener at det er viktigere å skjære en del av kjønnsorganet, framfor å bo i Norge, så kan vi ikke gjøre annet enn å la dem flytte. Vi tvinger ingen til å flytte, men jeg vil tvinge dem til ikke å skjære i ungene sine, uttalte Klinge til Aftenbladet.