Den afrikanske union (AU) har mange medlemsland der lovene bare unntaksvis innvilger kvinner abort. AUs medlemsland har forpliktet seg til å avkriminalisere abort. Det afrikanske charteret om menneskerettigheter og folks rettigheter har en egen protokoll om kvinners rettigheter, den såkalte Maputo-protokollen. Den er ratifisert av godt over halvparten av de 54 medlemsstatene i AU.