Ikke bare var Hareide tidlig ute med å refse Listhaugs facebook-tekst om at Ap setter terroristenes rettigheter høyere enn nasjonens interesser. I sosiale medier har tillitsfolk i partiet reagert sterkt på Listhaugs påstand.