Nyhet

Ikke bare var Hareide tidlig ute med å refse Listhaugs facebook-tekst om at Ap setter terroristenes rettigheter høyere enn nasjonens interesser. I sosiale medier har tillitsfolk i partiet reagert sterkt på Listhaugs påstand.

– Hva gjør denne saken med forholdet til KrF?

– Listhaug skaper med dette
 en avstand til kjerneverdier i KrF. Det er ikke tvil om at veldig mange KrF-ere har reagert negativt på utspillet hennes, svarer KrF-lederen.

– En ting er det politiske innholdet. Det må man kunne diskutere. Men måten dette skjer på er en forsøpling av debatten. Utspillet er med på å forsterke den avstanden det er mellom KrF og Frp, både i realpolitikk, men også i måten å opptre politisk på, sier Hareide.