Utfallet av kampen i Solberg-regjeringen om hvilke departementer partiene skal få, vil bestemme hvor Kjell Ingolf Ropstad og ledelsen kan jakte nye folk. Det antas at KrF og Venstre hver vil få en ekstra statsråd – og et lite knippe nye statssekretærer.