– Det viser seg at revisor for kirken har vært fiktiv. Regnskapsfører og revisor har vært en og samme person. Dermed har deler av kontrollen sviktet, sier Sissel Myklebust Mæland, som er kommunikasjonssjef ved hovedkontoret i Sjømannskirken.