– Våre klientar fortel oss at nett komne flyktningar må ty til svart arbeid eller dyre forbrukslån for å betale gebyret innan fristen på seks månader. Gebyret hemmar av den grunn integreringa, ­seier Jakob Røen Mohus i Jussbuss. Den juridiske hjelpetenesta yter gratis rettshjelp.