Kort tid etter det ble kjent at Mathisen er sagt opp som sjefredaktør og publisher, ble Vårt Land kontaktet av generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland.