Mosioma er i Norge for å legge fram ein rapport bestilt av Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Tax Justice Network Norge. I rapporten fortel han kva avsløringane i Panama-papira har hatt å seie for afrikanske land.