– Jeg har grått mye i dag, men det har vært gledestårer. Nå har vi fått det vi har kjempet for, sier Kai Steffen Østensen til Vårt Land.