I maratondebatten av om mulig mistillit til justisminister Anders Anundsen i asylbarnsaken avslørte Venstre-talsmannen at mangelen på informasjon fra statsråden har hatt politiske konsekvenser: