Nyheter

I Vårt Lands presentasjon av de bispenominerte i Sør-Hålogaland har det kommet fram at både sokneprest Rolf Steffensen og prost Ann Helen Fjeldstad Jusnes har vært Arbeiderparti-ordførere, og at professor Hallgeir Elstad har en lang karriere som Arbeiderparti-lokalpolitiker.

Til avisen Dagen opplyser sokneprest Kristine Sandmæl at hun er medlem av Arbeiderpartiet, men ikke har hatt tillitsverv i partiet. Kari Veiteberg forteller at hun alltid har stemt SV og er tidligere tillitsvalgt for partiet.

Prost Olav Rune Ertzeid er den eneste som kan si: «Jeg har absolutt ingen partipolitisk tilhørighet og har aldri vært medlem av noe parti.»

LES OGSÅ: «Det er ryddig ikke å ha en politisk agenda når du er menighetsprest eller biskop»