I Vårt Lands presentasjon av de bispenominerte i Sør-Hålogaland har det kommet fram at både sokneprest Rolf Steffensen og prost Ann Helen Fjeldstad Jusnes har vært Arbeiderparti-ordførere, og at professor Hallgeir Elstad har en lang karriere som Arbeiderparti-lokalpolitiker.