– Kommunen har bedt om vi unngår sosiale sammenkomster på grunn av utbruddet i Indre Østfold kommune. Da er det naturlig for oss å ta dette på alvor, sier prost i Indre Østfold, Kåre Rune Hauge.