«Det er ikke kirkens primære oppgave å være samfunnsforbedrer, men å forkynne frelsen i Jesus Kristus, som begynner med det enkelte menneske og derfra gjennomsyrer hele samfunnet», skrev biskop emeritus Johannes Smemo i 1968.