I helgen vedtok Fremskrittspartiet å programfeste forbud mot omskjæring av guttebarn. Samtidig raser det strid i Miljøpartiet De Grønne (MDG) om samme tematikk. Også i Venstre og SV har det vært strid om spørsmålet.