– Jehovas vitner vil gjerne gå gjennom en prosess der man legger fram overgrepet, synderen beklager seg, får tilgivelse, og så er man ferdig med saken. De innser ikke at dette skaper en gjentakelsesfare, sier Hilde Langvann. Hun er daglig leder for Hjelpekilden, som bistår mennesker i religiøse bruddprosesser.