Budskapet kommer fra Robert Waldinger. Han leder en studie som over 75 år har fulgt livene til 724 menn fra ulike sosiale lag i USA. I et innlegg for tenketanken Ted før jul, stilte Waldinger spørsmålet: Hvis du skal investere nå i det som gir deg det beste livet i framtida, hvor skal du sette inn tid og krefter?