Vi ber for kommune- og fylkestingsvalget som nærmer seg. Takk for alle som er villige til å ta politisk ansvar i samfunnet.

Herre, du har lært oss gjennom dine profeter at vi er gitt ­privilegier og ansvar som vi skal forvalte rettferdig og til beste for samfunnet. Hjelp oss alle til å leve som gode medmennesker og medborgere.

Gud, lær oss å forvalte ansvaret for vår jord og for mangfoldet du har skapt på en god måte. Lær oss å se på forskjeller mellom mennesker som fargene på blomstene i en vakker hage. Gi våre politikere innsikt og vilje til å verne og utvikle mangfoldet i vårt fylke og vår kommune.

Herre, vi ber om at tros- og livssynsfriheten fortsatt må få rom, og at mennesker med ulikt ståsted kan møte hverandre med ­respekt. Vi ber om styrke og mot blant våre politikere til å velge et språk som motvirker hat og ekstremisme.

Gud, du som er fred og som gir oss fred, la din visdom og ­kjærlighet bo i våre hjerter.

(Gud, vi ber/ Amen).

Bønn // Nytt norsk kirkeblad, nr. 4 2019.