Nyhet

Etter det Vårt Land kjenner til vil KrFU-ledelsen forsøke å roe gemyttene ved å la en ekstern fagperson fra Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) lede en diskusjon om håndteringen av varslersaken. Alle berørte parter skal dessuten få taletid.

Kritikerne mener derimot ledelsen forsøker å sikre seg, erfarer Vårt Land. De viser til at alle i sentralstyret som har vært involvert i håndteringen skal gis taletid mens Julia Sandstø skal være satt opp som eneste motstemme.

Kritikerne frykter dessuten at fagpersonen fra LNU ikke vil være nøytral. De mener vedkommende har for tette forbindelser til dagens ledelse.

LES OGSÅ: Full strid i KrFU