Etter det Vårt Land kjenner til vil KrFU-ledelsen forsøke å roe gemyttene ved å la en ekstern fagperson fra Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) lede en diskusjon om håndteringen av varslersaken. Alle berørte parter skal dessuten få taletid.