Heller ikke Presteforeningen ønsker endringer i dagens ordning.