Denne uken ble det kjent at over 160 av ansatte og vernepliktige i Forsvaret sier de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det seneste året. Samtidig har Forsvarsdepartementet bestemt at Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK), tidligere Feltprestkorpset, må kutte seks årsverk.