Nyhet

I 2014 innførte Norge land-­for-land-rapportering (LLR), og Siv Jensen trakk i et intervju med Dagens Næringsliv at Norge var først i verden. Dette vil si at Norge krever at selskaper oppgir viss­e nøkkeltall, ikke bare for selskapet totalt sett, men for hvert land de opererer i. Dette var et av tiltakene Kapitalfluktutvalget i 2009 foreslo for å hindre at selskaper som utvinner natur­ressurser i fattige land skjuler pengestrømmer, og dermed kan unndra skatt eller gjøre det vanskelig å oppdage korrupsjon og annen kriminalitet. Men da reglene stod ferdige, slapp selskaper å oppgi nøkkeltallene fra skatteparadiser.

LES MER: – Norge underbygger skatteparadis

Det var flere partier på Stortinget misfornøyd med. I juni i fjor gjorde Stortinget et ­anmodningsvedtak som påla ­regjeringen å sørge for at selskapene måtte rapportere også fra skatteparadiser. Det har regjer­ingen fremdeles ikke gjort. Nå sier Stortinget fra, forteller lederen for Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF).

– Vi har som komité skrevet en anmerkning til oppfølgingen av anmodningsvedtaket. Den uttrykker vår utålmodighet i et brev til kontroll- og konstitusjonskomitéen. Vi ber om at dette blir meddelt regjeringen, og at den gir dette prioritet. Det er ikke dagligdags at komiteen gjør dette, sier Syversen.