I 2014 innførte Norge land-­for-land-rapportering (LLR), og Siv Jensen trakk i et intervju med Dagens Næringsliv at Norge var først i verden. Dette vil si at Norge krever at selskaper oppgir viss­e nøkkeltall, ikke bare for selskapet totalt sett, men for hvert land de opererer i. Dette var et av tiltakene Kapitalfluktutvalget i 2009 foreslo for å hindre at selskaper som utvinner natur­ressurser i fattige land skjuler pengestrømmer, og dermed kan unndra skatt eller gjøre det vanskelig å oppdage korrupsjon og annen kriminalitet. Men da reglene stod ferdige, slapp selskaper å oppgi nøkkeltallene fra skatteparadiser.