Onsdag ble det endelige 2020-budsjettet for Oslo kommune avklart. Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne ble enige med Rødt om å plusse på 320 millioner kroner. Dermed får en rekke diakonale og kristelige organisasjoner tilbake kommunale kroner som byrådet ønsket å kutte.