Soknepreststillingen ble utlyst tidlig i høst, uten at det kom søkere. Heller ikke etter at fristen ble forlenget har menigheten fått napp.