Adventsoppropet, som Norsk ­folkehjelp og Kirkens bymisjon står bak, vart overlevert til stortingspresidenten 30. november.