Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag. Her er 1 milliard kroner av årets bistandsbudsjett omprioritert for å møte pandemibehov i fattige land i Sør. I tillegg bevilges det 541 nye millioner kroner til særlig helsehjelp i land som rammes av koronaviruset.