Jeffrey Huseby er generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, og er kjent med mye av kritikken om prosessen rundt oppsigelsene i Lyder Sagens gate 7.