Boka Det internasjonale gjennombruddet har skapt mykje debatt sidan den kom ut i november i fjor. Historikar og forfattar Terje Tvedt skriv om utviklinga frå då Noreg vart ein bistandsnasjon og fram til dagens multikulturelle samfunn. Han er særleg oppteken av islams påverknad på det norske samfunnet.