Nyhet

Boka Det internasjonale gjennombruddet har skapt mykje debatt sidan den kom ut i november i fjor. Historikar og forfattar Terje Tvedt skriv om utviklinga frå då Noreg vart ein bistandsnasjon og fram til dagens multikulturelle samfunn. Han er særleg oppteken av islams påverknad på det norske samfunnet.

Boka har fått variert mottaking frå bokmeldarar.

Stiller spørsmål

I ein leiarartikkel 6. januar, kallar Vebjørn Selbekk boka «smått sensasjonell». I eit lesarinnlegg i Dagen onsdag går leiinga i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) hardt ut mot Selbekks hyllest: