I fjor var det 70 år siden staten overtok Oslo lærerhøgskole fra Indremisjonsselskapet. Siden har ikke hovedstaden hatt en fullverdig lærerutdanning med kristelig verdigrunnlag. Til nå.